Home

Idea Kongresu

Dwa dotychczasowe Kongresy TCM organizowane w ostatnich dwóch latach w Krakowie, okazały się wielkim sukcesem. Zarówno uczestnicy jak i wykładowcy ocenili je bardzo entuzjastycznie i zgodnie stwierdzili, że należy organizować tego typu międzynarodowe wydarzenia co roku. Pokazuje to jak wielka jest potrzeba polskiego środowiska terapeutów i lekarzy TMC do pogłębiania wiedzy oraz wymiany doświadczeń z zagranicznymi praktykami.

Dlatego też Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej podjęło decyzję o regularnym organizowaniu międzynarodowych kongresów, mających na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zastosowania TMC w profilaktyce i leczeniu oraz wykorzystania jej jako komplementarnej metody wspomagającej leczenie medycyną zachodnią.

W 2018 roku Kongres odbędzie się w Krakowie

w dniach 12 -14 października.

Serdecznie zapraszamy!

Główne cele

  1. Wypromowanie zalet stosowania technik TMC w profilaktyce i leczeniu.
  2. TMC jako metoda komplementarna, skutecznie wspierająca terapie medycyny zachodniej.
  3. Prezentacja własnych technik i doświadczeń klinicznych przez wybitnych praktyków TCM cenionych na forum międzynarodowym.
  4. Podsumowanie edukacji TMC w Polsce i Europie oraz skupienie się na obiecujących kierunkach rozwoju.

Wiodące tematy Kongresu

  1. Ginekologia i płodność
  2. Choroby dziecięce
  3. Shen i choroby psychiczne oraz psychosomatyczne
  4. TCM a medycyna oparta na faktach (Evidence Based Medicine)

Patronat honorowy

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Międzynarodowa współpraca

Europejskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Międzynarodowy Dzień Akupunktury

Paryż 2018

Szwajcarski Związek Zawodowy Terapeutów TCM