Home / Regulamin

Regulamin

Regulamin TCM Congress Kraków 2018

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się TCM Congress Kraków 2018
  w dniach 12-14 października 2018 r., zwany dalej Kongresem.
 1. Organizatorzy:

a) Organizatorem Kongresu jest:
Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
ul. Warszawska 1; 31-155 Kraków (w siedzibie Centrum Medycyny Chińskiej)
REGON: 121055094; NIP: 676-240-83-17 ; KRS: 0000331282
e-mail: biuro@pttmc.org; office@tcm-kongres.krakow.pl

b) Współorganizatorzy:
Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie
ul. Warszawska 1, 31-155 Kraków
NIP 677-237-40-28; REGON 122803010
tel. +48 884 988 887,
email: info@medycynachinska.org

Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia
ul. Szlak 14/12, 31-161 Kraków,
sekretariat: ul. Warszawska 1, 31-155 Kraków
NIP 676-152-47-31; REGON 121442595
tel. +48 12 292-70-01, tel. kom. +48 502-090-301, +48 503-150-462
email: kursy@medycyna-chinska.com

Instytut Konfucjusza w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 4 ; 31-026 Kraków
tel. +4812 421-10-61

 1. Biuro Organizacyjne Kongresu ma siedzibę w lokalu
  Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, 31-155 Kraków
 1. Kongres jest organizowany:
  – na terenie Hotelu Europejskiego, ul. Lubicz 5; Kraków,
 2. Uczestnikiem Spotkania może być każdy, kto wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę za uczestnictwo w Kongresie.
 1. Wymogi określone w pkt. 5 nie dotyczą prelegentów oraz gości honorowych i VIP Kongresu.
 2. Udział w Kongresie można zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy online na stronie http://tcm-kongres.krakow.pl/pl/rejestracja/. Rejestrując się online i przesyłając wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Online Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki. Po dokonaniu rejestracji uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za zamówiony Bilet i ewentualnie za opcję Dodatki (Bankiet) przelewem na konto bankowe organizatora Kongresu:
  Reiffeisen – Polbank S.A.
  Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chinskiej
  42 1750 0012 0000 0000 3009 2724
  Tytuł wpłaty: KONGRES TCM.
 1. Rejestrując się online i przesyłając wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik zgadza się na umieszczenie danych osobowych w bazie Polskiego Towarzystwa Medycyny Chińskiej, w celu przeprowadzenia TCM Congress Kraków 2018, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia po zakończeniu Kongresu.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie powinna być zgłoszona wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: office@tcm-kongres.krakow.pl . W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, po dokonaniu wpłaty za udział w wydarzeniu, organizator zastrzega sobie prawo pobrania od uczestnika:
  20 % opłaty rejestracyjnej – w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 31 lipca 2018 r.
  40 % opłaty rejestracyjnej – w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  60 % opłaty rejestracyjnej – w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 30 września 2018 r.
  Po 30 września 2018 opłata rejestracyjna nie jest zawracana, a jej kwota zaliczana jest w koszty organizacji Kongresu.
  Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez Organizatorów na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail.
 1. Oficjalne zakończenie rejestracji następuje dnia 30 września 2018 r. Po tym terminie zgłoszenie udziału w Kongresie jest możliwe jedynie za pośrednictwem e-maila. Osoby zainteresowane powinny wysłać zapytanie o możliwość udziału w Kongresie na adres: office@tcm-kongres.krakow.pl. Przedstawiciel Organizatora potwierdzi możliwość wzięcia udziału w Kongresie na adres e-mailowy zainteresowanego.
 1. Koszt udziału w Kongresie obejmuje :
  a) w przypadku wyboru opcji Bilet 1 –dniowy lub Bilet 3-dniowy
  – opłatę rejestracyjną,
  – opłatę za materiały kongresowe,
  – udział w sesji plenarnej, wykładach, spotkaniach dyskusyjnych, wykładach otwartych, sympozjach, warsztatach QiGong
  w dniach, na które wykupiony został bilet,
  – możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsc na wykładach (za pośrednictwem formularza strony internetowej Kongresu)
  b) w przypadku wybrania opcji „Dodatki”
  – udział w bankiecie oraz party 
 1. Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów podróży, noclegu oraz wyżywienia.
 1. Za pokrycie szkody oraz pozostałych kosztów powstałych z winy Uczestnika nie objętych ceną i nieuregulowanych do dnia zakończenia Kongresu odpowiada Uczestnik, bądź delegująca go firma/instytucja/urząd. W przypadku nie uiszczenia płatności przez Uczestnika, o których mowa w zdaniu pierwszym, Organizator wystawi fakturę i prześle ją na adres wskazany podczas rejestracji online. Uczestnik lub delegująca go firma/instytucja/urząd jest zobowiązany uregulować należności w terminie wskazanym na fakturze.
 1. Koszty za udział w Kongresie kształtują się następująco:

a) uczestnictwo w sesji plenarnej, wykładach, spotkaniach dyskusyjnych, wykładach otwartych, sympozjach, warsztatach QiGong:
Bilet normalny 1-dniowy : 380 zł brutto
Bilet normalny 3-dniowy : 790 zł brutto

b) uczestnictwo Członków PTTMC (dotyczy członków z opłaconymi składkami członkowskimi) w sesji plenarnej, wykładach, spotkaniach dyskusyjnych, wykładach otwartych, sympozjach, warsztatach QiGong:
Bilet Członków PTTMC 1-dniowy : 260 zł brutto
Bilet Członków PTTMC 3-dniowy : 550 zł brutto

c) uczestnictwo Członków ETCMA (dotyczy członków z opłaconymi składkami członkowskimi) w sesji plenarnej, wykładach, spotkaniach dyskusyjnych, wykładach otwartych, sympozjach, warsztatach QiGong:
Bilet Członków ETCMA 1-dniowy : 340 zł brutto
Bilet Członków ETCMA 3-dniowy : 700 zł brutto

Podane ceny są CENAMI NORMALNYMI obowiązującymi w okresie od 16 maja – 28 września 2018 r.

W okresie do 15 maja obowiązują CENY ZNIŻKOWE, które są ok. 30% niższe od cen normalnych.

W okresie od 29 września obowiązują  CENY „LAST MINUTE”, które są ok. 20% wyższe od cen normalnych.

d) udział w bankiecie i party: ……. brutto.

f) bez opłaty rejestracyjnej: prelegent, gość honorowy i VIP.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany części programu Spotkania, bez obowiązku uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób, w zależności od osobistego uznania Organizatora, bez obowiązku zwrotu części lub całkowitej sumy na jaką opiewa opłata uczestnictwa. W przypadku odwołania całości Spotkania Organizator zwraca całość kwoty wpłaconej przez uczestnika przelewem na konto bankowe z jakiego dokonana została wpłata za Bilet i Bankiet.
 1. Regulamin Kongresu dostępny jest na stronie internetowej
  http://tcm-kongres.krakow.pl , w siedzibie Organizatora oraz w Recepcji w trakcie trwania Kongresu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika Kongresu.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.